NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO LÀ GÌ ?

1. NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO LÀ GÌ ?

Ngành Cơ khí Chế tạo là ngành tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích, phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như máy móc và thiết bị sản xuất, ô tô, máy bay, các phương tiện giao thông khác và các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, … Ngành có vai trò tham gia trong hoạt động sản xuất thực tế, nơi các kỹ sư Cơ khí Chế tạo tham gia việc vận hành toàn bộ quy trình chế tạo ra các sản phẩm (Cơ khí), đồng thời tối ưu hóa quá trình sản xuất đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế nhất có thể.

Hình ảnh gia công chi tiết trên máy CNC

Cơ khí Chế tạo thường tạo ra các giả lập mô phỏng hoạt động của các đối tượng, như quy trình chế tạo thực tế theo trình tự tối ưu hóa sự thực hiện, hiệu quả kinh tế và chi phí năng lượng trước khi quyết định lựa chọn một thiết kế cụ thể.

2. SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC GÌ KHI THEO HỌC NGÀNH NÀY ?

Hình ảnh thiết kế máy và lập trình gia công chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Cơ khí Chế tạo cung cấp cho sinh viên kỹ năng thiết kế chế tạo máy và chi tiết máy, hệ thống sản xuất và các loại sản phẩm là thiết bị phục vụ nền kinh tế quốc dân và cộng đồng; kỹ năng tự tổ chức thực hiện các quá trình gia công, sản xuất chi tiết máy và máy, từ khâu chuẩn bị đến gia công, chế tạo ra thành phẩm; kỹ năng quản lý, điều hành các quá trình gia công, điều hành hệ thống sản xuất cơ khí và hệ thống sản xuất công nghiệp có liên quan; kỹ năng về vận hành thiết bị, bảo quản, bảo dưỡng máy móc, thiết bị…; kỹ năng thu thập xử lý thông tin, phân tích cách yêu cầu, giới hạn mục tiêu thiết kế qua các điều kiện ràng buộc; kỹ năng tìm lời giải qua các bước phân tích và các công cụ hỗ trợ… để có thể đáp ứng yêu cầu công việc của kỹ sư chế tạo máy sau khi tốt nghiệp.

3. HỌC NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO RA LÀM GÌ ?

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Cơ khí Chế tạo, sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức và năng lực chuyên môn cần thiết để đáp ứng một số vị trí công việc như sau:

– Khi làm việc ở nhà máy sản xuất.

 

– Khi làm việc ở phòng kỹ thuật.

– Khi làm việc ở vị trí giám sát lắp đặt, sửa chữa máy móc.

– Khi làm việc ở vị trí vận hành dây truyền.

4. MỨC LƯƠNG NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO ?

Ngành Cơ khí chế tạo có mức lương cạnh tranh, tùy thuộc vào vị trí công tác và năng lực chuyên môn. Mức lương phổ biến của ngành dao động trong khoảng 8 ÷ 15 triệu.